the Rise OR Fall of OTA’s

Velkommen!

Som enkelte kanskje har fått med seg er jeg i overkant interessert i Online Tredjepartskanaler (OTAs), dette bunner i at Cathrine Olsen & jeg leverte bacheloroppgaven «Online Tredjepartskanaler – Et Nødvendig Onde?» som en avslutning på 3 år ved Markedshøyskolen. Det er derfor dagens innlegg får (den temmelig svulstige) tittelen:

the Rise OR Fall of OTA’s

Det er diskutert frem og tilbake om det var lurt av norske hotellkjeder å fjerne sine eiendommer Expedia/Hotels.com. Like fullt diskuteres det om det var lurt av hotellene å komme tilbake og hvordan avtalene for denne returen er utformet.

Bransjen ønsker jo forståelig nok å ta kontroll over egen distribusjon, samtidig har OTAene gjort det slik at kunder i markeder en vanligvis ville hatt vanskeligere for å nå, er lett tilgjengelig. Konflikten bunnet i at tredjepartskanalene krevde en provisjonssats som ble ansett som for høy av hotellene, samtidig som kravet om «rate parity» gjorde slik at hotellene ikke kunne selge sitt produkt til en lavere pris på egen web. Jeg har også skrevet om OTAenes videre eksistens i innlegget: «Overlever de Google?»

Via SKIFT.com

Aktualitetsnettstedet for reiseliv SKIFT hadde for noen uker siden en svært interessant artikkel der CEO for Pricecline – Darren Huston, uttalte at de ønsker å forbli ydmyke mot hotellene og jobbe for at Pricelines suksess ikke ledet til arroganse. De ønsker et «vinn-vinn»-forhold til sine kunder og at hotellene skal kunne føle at de ikke blir lurt på noen måte. I dette intervjuet kom det frem at booking.com ikke ønsket å bli hatet for sine handlinger, men i større grad spille på lag med hotellene og dermed ikke havne på samme «hatliste» som andre OTAs.

Så hva trengs for fremtidens OTAs?

Jeg tror en økt transparens, der hotellkjedene kan se hva de eventuelt går glipp av og hva de faktisk betaler for, er en forutsetning. Det må også forekomme en prismodell som fokuserer på denne verdien, og at de kundene en når via et OTA ikke nødvendigvis ville kjøpt om hotellet ikke kunne nås gjennom et slikt.

Dette er noe av grunnen til at Olsen & jeg foreslår en at provisjonen OTAene tar, omgjøres til en prosentsats i som endres i henhold til kundens hjemland (basert kundens på IP-adresse). Dette vil også gjøre at bransjen i større grad kan se verdien av å betale for kunder de vanligvis ikke ville nådd.

Kom gjerne med tilbakemelding og synsing!

HS.

Servicegenet

Serviceperson… Blitt sånn? Eller født sånn?

Om det er en ting jeg har hørt litt for ofte er det at service ikke kan læres. At det skal finnes et gen som gjør enkelte svært servicevennlige og andre ikke er en kjærkommen unnskyldning til at det er langt mellom de gangene vi virkelig overraskes over god service.

For de en kan si er «født inn i serviceyrket» kommer nok mye naturlig. Det er derimot ikke sagt at en ansatt ikke kan motiveres til å gi god service. Selvsagt er det forskjeller i menneskers evne til å vise empati, men store deler av det jeg mener oppfattes som GOD service kan læres. Et strukturert lederskap som viser service som en styrke er ett krav. En felles kultur og forståelse for hva bedriften mener med god service er et annet.

 

Logo(Fans of Good Service)

 

Men hva er service og ikke minst, hva er GOD service?

Store norske leksikon definerer service som:
«Kunde- eller klientbetjening, betjening av gjester; (betalt) tilsyn, kontroll og vedlikehold av varige forbruksartikler, kontor- og produksjonsmaskiner».
Vi kom vel ikke mye lenger der gjorde vi?

God service kan ikke måles, eller defineres i et rigid sett regler, men jeg prøver:

«God service oppstår når serviceyteren forstår kundens behov og tilpasser egen atferd deretter».

Vi ble kanskje ikke noe klokere av det heller?

I praksis betyr dette at du bruker din energi som serviceperson på å forstå en kunde og tilpasse din respons slik at den passer inn med hva personen på andre siden av disken forventer,
eller i aller beste tilfelle, overgår hva denne personen forventer.

Et godt eksempel kommer fra Odd Roar Lange og et besøk ved Clarion Bryggen i Tromsø. Her opplevde han en resepsjonist som ut over det som normalt ville vært forventet for å assistere en gjest med å ordne klokken hans. Her har den ansatte sett gjesten, og i steden for å reagere med motvilje over det som «ikke er hennes jobb»  har hun hjulpet gjesten og såvidt jeg forstår, funnet en løsning. – Hun forstod behovet og tilpasset SIN atferd deretter.

Den enkleste form for service.

Service er ikke vanskelig, den krever motivasjon, men er grusomt enkel i praksis og det er kanskje et sted mellom motivasjon og gjennomføring mange feiler?

Alt fra små detaljer som det å alltid se opp fra det en driver med dersom en hører heisen komme ned eller døren gå opp, til det å gå utenfor stillingsbeskrivelsen for å finne en løsning. Det er her lederskap kommer til sin rett. For godt lederskap fungerer som veiviser, slik at et team kan skape glimrende servicemøter. Det starter med et smil, korrekt tale, holdning og de små detaljene som det å se opp fra hva man gjør eller huske et navn. Her har blant andre Elaine Eksvärd skrevet mye klokt om ren folkeskikk, slik som hun beskriver i boken «Snacka Snyggt«.

Så det er bare enkel folkeskikk?

Både ja og nei… En kommer langt med litt folkeskikk. Deretter kommer kunnskap.
Kunnskap om eget produkt, egne omgivelser, og den litt vanskeligere kulturforståelsen.
Spesielt på siste punkt har jeg erfart at litt «for mye», går lang vei. Men viktigst av alt?

Engasjement!
Et sterkt engasjement for å gi gode opplevelser, et engasjement som er forankret i toppledelsen og dermed smitter over på alle de ansatte.
Med en «Yes I can»-attitude eller i det minste «Yes I can look into it and do my very best»-attitude, vil du som serviceperson komme svært langt med dine gjester og kunder.

Så hvordan lærer vi bort god service?

Som jeg har prøvd å vise med dette innlegget er det viktig at servicefølelsen forankres i toppen, det kan gjøres gjennom samlinger, konkurranser og ved å trekke frem de ansatte som får mye god tilbakemelding. Først av alt må en være sikker på at ens ansatte er motivert til jobben de gjør. Deretter kan man skape lokale servicehelter og gi disse en sjanse til å bringe teamet videre fremover. Videre må kontinuerlig oppfølging av samtlige ansatte foregå fra et mellomledernivå og det er her de enkle kunnskapene og detaljene må terpes. At uniformen er rett, at språk & tone er korrekt og at en husker å hilse, ha rett holdning osv. Dette kan virke som mye, men norge er ansett som en destinasjon med 5-stjerners priser, vi må derfor gi den samme service, innenfor visse rammer selvsagt.

Husk:

Gi plass til servicetalentene i din bedrift, de kan skape verdier og mersalg gjennom noe så enkelt som tilstedeværelse!

 

HS – Fan of Good Service!

 

 

Rom med utsikt til fremtiden

– Av og til –

Gjennom HSMAI får jeg et unikt innblikk i en bransje sammensatt av en fantastisk gjeng!

Men enkelte skiller seg ut og jeg har møtt flere eksepsjonelle folk som virkelig brenner for det de driver med, idag var en slik dag! Det er slike møter som gjør at jeg ser en fremtid i denne bransjen og det må fremheves! Hedres de som hedres bør osv.

– Noe litt større enn seg selv –

Jeg hadde gleden av å ta turen oppom PS:Hotell idag, et av byens nyeste hoteller. Dette lille hotellet på Vulkan med bare 31 rom, har fått vanvittig med oppmerksomhet allerede, det var altså på høy tid at jeg fikk tatt en kikk innom.

Grunnen til at de har fått en velfortjent dose PR er at her er det inkludering og toleranse i fokus – Hotellet gir en unik sjanse til å komme tilbake, eller inn i arbeidslivet for første gang. Driftsselskapet heter ITAS, som står for Inkludering, Toleranse, Ansvar og Samhold. 

Her har de sett et samfunnsproblem og tatt tak i det, ikke ventet på en massiv faglig utredning som ikke fører noen vei, men gitt mennesker en ny mulighet. Dette lille hotellet er dermed, for å låne Jørns bevingede ord: Større enn seg selv.

– HSMAI Prisene – 

Jeg hørte om hotellet tidlig høsten 2011 og ble umiddelbart interessert i å vite mer, det var derfor ikke å legge skjul på at det var en av mine favoritter da jeg fant ut at de hadde sendt inn et bidrag til HSMAI Prisene i klassen Samfunnsansvar.

Gleden var ikke mindre da de vant Gull!

Juryens uttalelse er følgende:

Årets vinner har tatt tak i et økende samfunnsproblem, og gjennom å utplassere for å trene i stedet for å trene og så utplassere, har de skapt en ny læringsarena som bidrar til stor motivasjon hos sine medarbeidere. Hotellet tilbyr reelle arbeidsoppgaver, verdsettelse, mestringsfølelse og økt selvtillit til personer som er på vei ut i, eller tilbake til, arbeid. Juryen berømmer kandidaten for sin medmenneskelige omtanke, og gratulerer PS:hotell som vinner at kategorien samfunnsansvar.

– Unikt –

I mine øyne representerer dette hotellet en retning i bransjen som er hakket lenger enn hva noen har gjort før, et viktig løft som sparer samfunnet store utgifter, men enda viktigere; det gir mennesker en ny mening. En arbeidsplass er kanskje noe av det viktigste man kan ha, et sted der du kan vise deg frem, at du duger, møter mennesker og får nye impulser. Det er så uhyre viktig at man løfter opp igjen de som har falt utenfor arbeidslivet og den stoltheten man ser hos et menneske som har reist seg, det gir ihvertfall meg gåsehud.

Servicebransjen er kanskje den aller beste plattformen for slik læring, et sted der interaksjon mellom mennesker er helt nødvendig og følelsen av mestring kommer raskt.

– Kudos –

Så Jørn, ITAS og ikke minst hele gjengen på PS:Hotell, kudos for et godt stykke arbeid, jeg håper å se hotellet blomstre i takt med resten av området og at de som utplasseres for trening blir en ressurs for andre deler av bransjen.

Jeg ser frem til den dagen dere har det litt roligere der oppe, da tar mer enn gjerne med meg mange andre hotell-interesserte studenter for en omvisning!

HS.

HSMAI Prisene

– God ukeslutt!

Det er nå én uke siden HSMAI arrangerte Møtebørs og Prisfest her i Oslo. Det betyr også at det er på høy tid at jeg skriver litt om hvordan alt gikk for seg fra min side av arrangementene!

– Forord

Først av alt vil jeg si at det har vært en glede å være med som arrangør på dette, jeg har fått være med under juryering, forberedelser og gjennomføring av et flott arrangement som skal stimulere til god markedsføring gjennom å løfte frem og belønne nyskapende markedsarbeid. Dette har vært min første prisfest og jeg må si det har vært en bratt lærekurve i tiden foran. Det er vannvittig mange brikker som skal falle på plass og jeg må bare rette en STOR takk til resten av teamet ved HSMAI som lærer meg utrolig mye, mine medstudenter fra både BI og Markedshøyskolen som har jobbet både før, under og etter arrangementene for at alt skal gå knirkefritt, og ikke minst bransjen! Både de som har levert inn bidrag og juryen som har gjort en fantastisk jobb for å sile ut de beste av de beste!

– Møtebørsen

HSMAI Møtebørsen er et B2B event der utstillerne er: Hotell-, kjeder, enkeltstående og grupper, destinasjonsselskaper, property-management-selskaper, restaurantgrupper o.l. Møter kjøpere av deres tjenester, for vi har sterk tro på at ingenting slår kraften av et personlig møte. Dessverre har jeg ikke noe bedre bilde p.t. men dere får jo et visst inntrykk!

Iår holdt vi eventen i Sonja Hennie-salen på Plaza, og det var en godt fylt sal som tok imot våre gjester.
Jeg fikk mye positiv tilbakemeldinger både fra kjøpere og utstillere fra inn og utland, så dette er en event som virkelig har livets rett!

Når programmet på Møtebørsen var over, pakket vi raskt sammen og dro til kontoret for å komme oss i stand til Prisfesten, jeg tror ikke jeg har skiftet så fort siden førstegangstjenesten!

– HSMAI Prisene

Årets Prisfest ble arrangert på Ballroom, et selskapslokale i Oslo Sentrum. Ballroom er et utrolig kult lokale, der mye av stemningen ligger i søylegangene og deres bruk av belysning som stemningsskaper. Det var mange hundre gjester, både fra norsk reiseliv og innkjøpere som hadde deltatt på Møtebørsen. Stemningen var god og det var mange spente ansikter blant publikum.

I de 12 hovedkategoriene var det mange fornøyde vinnere og hederlig omtale gikk til både store & små bedrifter. Det var utrolig gøy å se gleden blant de som ble klappet opp på scenen. Norsk reiseliv har få muligheter til å feire seg selv, kolleger og konkurrenter, men denne kvelden gav en slik mulighet.

– Årets unge

Mine «favorittpriser» er jo de to kategoriene  «Årets Unge Hotelier» og «Årets Unge Leder i Reisebransjen».
Disse ble vunnet av henholdsvis Torbjørn Marthinussen: F&B Opertations Manager ved Radisson BLU Scandinavia og Simen Vinge: Markedsdirektør ved Comfort Hotels Nordic.

Se mer HER

– Årets reiselivsmarkedsfører

Hovedprisen «Ferdaprisen» ble vunnet av Scandic Hotels. Juryen trakk frem et helhetlig tankesett rundt fremtidstrender i arbeidet. Klar differensiering, målrettet markedssegmentering, god konseptutvikling og samkjørt kommunikasjon.

Full liste over alle vinnerne og hederlig omtale finnes HER

– Oppsummert

HSMAI Prisene er over for denne gang og jeg må nok en gang takke alle som var med og gjorde denne kvelden til et utrolig hyggelig arrangement. Det er ikke hver dag man kan hilse på så mange fra forskjellige deler av norsk reiseliv, kose seg med god mat, vin, musikk og danse med Reiselivssjefen i VIRKE.

Jeg gleder meg til neste gang vi kan vise oss som bransje, og hvem vet?
En dag kanskje jeg er så heldig at jeg står på scenen som en av vinnerne!

En ting er jeg sikker på, det er en fremtid for norsk reiseliv, vi kan ikke bli billigst, men vi kan bli best!

HS.

Essay – the Future of the Hotel Industry

Etter litt ettertanke og overraskende nok, noen som spurte, har jeg valgt å legge ut mitt essay fra konkurransen HSMAI kjørte i samarbeid med STR Global sommeren 2011. 

Håper den kan være til glede.. Ser at et par av mine «profetier» for viktige markeder støttes i artikler om reiselivets fremtid for tiden, det er ganske stas!

– The future of the hotel industry – 
 – What are the next top three markets and which new innovations will affect future product offerings? – 

1.0 Introduction

In this essay we will look at what might be the top three markets and the innovations that could be trendsetters in the hospitality industry.
However it is important to notice that several other markets and trends might emerge as new technology comes into our day to day life. The hospitality industry in general and hotel-industry especially, is an evolving industry, and to stay on top of our game we must have constant change. What is new today could be obsolete in 6 months and possibilities we could never think of 10 years ago, is fully incorporated now.

2.0 The top three markets

As the world-economy is changing, we see that markets change, with the last crisis still having its effect on Europe and the European Union, the hotel-industry must look outside of our continent.

Asia is emerging as a huge market, with several countries benefiting from years of the west outsourcing its factories and other services to states such as China, India and Taiwan.

2.0.1 China

Probably the most likely to come forth as top contributors to the industry, according to economywatch.com: Chinese GDP is expected to increase 11.79 percent in 2011 to US$ 6,422.28 Billion. Forecasts for 2015 predict China’s GDP to reach US$ 9,982.08 billion, growing 10-12 percent per year between 2010 and 2015 (economywatch.com. 2011). This means that more and more of the population will have the chance to travel and the hospitality-industry cannot afford to let this massive market slip

2.0.2 India

If we take a similar look at India’s economy, there is a large and growing middle class of more than 50 million Indians, according to traveldocs.com. This part of the Indian population has a disposable income, ranging from 200,000 to 1,000,000 rupees per year ($4,166-$20,833). Estimates are that this middle class will grow ten-fold by 2025 (traveldocs.com. 2010)
India also has an expected GDP growth rate of over 6.6% This means that though, not as large as the Chinese market, India will be one of the next large travelling nations.
(economywatch.com. 2011)

2.0.3 Russia

Last, but certainly not least, I would like to point out Russia. Once again, using economywatch.com, Russia’s GDP is reported to be US$ 2,218.76 Billion in 2010. This is the sixth largest economy in the world. 2011 performance is expected to further improve, with the IMF forecasting 4.34% growth to the GDP. (economywatch.com 2011)

As the hospitality-industry evolves in the next decade, I feel that we must tap into these three markets, focusing marketing into my top three, and several other Asian countries such as South Korea and Japan.

2.1 Segmentation.

Now that we have found our markets, we should try segmentation, to see who the industry should market our services against. I feel that the numbers speak to a large, young/middle-aged group, stretching from around 25-40 years of age, with higher education, and better income than what the generations before them has had.

I find it safe to say, that they travel to seek something completely different from their normal lives, and look to the west, and cities in Europe as their preferred destination.

3.0 Innovations to affect product offerings.

Looking at what some of the newest innovations has been lately, with cell-phone check in, fully automated  check-in stations at both airports and hotels, we can assume that the guest of the future wants a fast entry and exit of the hotel and would much rather enjoy the destination they have chosen, not the hotel.

3.1 Adapting use of cellphone to reward guests.

The possibility of using your cellphone as the key to your entire travel, from unlocking the hotel-room, payment in shops, check-in at both airlines and at hotels, and the ability to order and charge extra-services such as room service and wake-up-calls directly to your phone. I believe this is a trend that will increase in size and coverage, together with check-in-applications such as GoWalla or Foursquare, the hotels and hotel-chains can provide an excellent extra-service to their frequent guests as well as the “random” traveller who choose to check in with their cellphone.

The website mashable.com has listed 6 successful foursquare marketing campaigns, and listed among them is Starwood Hotels and their bonus-program “Starwood Preferred Guest”. Once a guest links his SPG and Foursquare accounts, he can earn 250 Starpoints when he checks in to a Starwood hotel with a confirmed reservation.

“There’s a strong loyalty connection for our guests, so we’re using social media and tools in an interesting way and bringing value to the guests and deepening our relationships with them,”

Alyssa Waxenberg, senior director of emerging platforms at Starwood Hotel
(mashable.com 2011).

3.2 Tripadvisor.com

Another trend we see is the ability for guests to log on to tripadvisor.com and share their photos and impressions after a stay at a certain hotel. This gives great insight for new travellers, but it also creates a place where hotels could, if not constantly updated, get horrible reviews without any means of defending themselves or at least apologize. It’s important that all hoteliers create profiles for their hotels or chains, so they can upload fresh images themselves and answer their customers online. Many guests find it easier to write a bad review on a site like tripadvisor.com than placing an email or phone call directly to the hotel. If the hotel is not on top of this, you might experience a loss of costumers directly linked to the reviews online.

4.0 Summary

Markets and trends shift as the economy changes and what is true today, is obsolete in very few years, but I hope that the forecast I have made in this essay is not totally off mark. What we can conclude with no matter what, is that the hotel-industry is forever changing, and needs to be on top of all trends emerging both online and in everyday-life. Most guests hope for cheaper accommodation, with the same amount of luxury as they are used too, and to make this happen we must find new ways of treating our guests with the same hospitality as they are used to, at the same time as we find new, faster, cheaper ways to maintain the hotel standards. No matter where we are headed, I am thrilled to be there for the ride.

5.0 Literature

http://www.economywatch.com/world_economy/china/
http://www.economywatch.com/world_economy/india/
http://www.economywatch.com/world_economy/russia/
http://mashable.com/2011/07/13/foursquare-marketing-campaigns/
http://www.traveldocs.com/in/economy.htm

Reiselivsdagen 2011

Hei alle sammen!

Tenkte jeg kunne live-blogge litt fra Reiselivsdagen 2011 som arrangeres av HSMAI Norge

Dette er 12. gang dette arrangementet avholdes og er iår på Radisson BLU Scandinavia, med over 150 deltagere!


Dagens konferansier Simen Johannessen guider oss trygt gjennom dagen

Først ut var Göran Adlén, trendanalytiker og forfatter, Adlén Consult AB med foredraget:
Glem alt du har lært!
«Utvis pasjon i det du gjør: Våg, elsk og løp!»

Deretter kom Siri Børsum og Mats fra Google Norge med innsikt i hvordan de ser for seg fremtiden for reiselivsbedrifter på nett og mobil.
«Av reiselivsbedrifter er det hotellene som får flest klikk,
og de som har lagt inn flest kroner for å kapre trafikken selv fremfor OTAene.»

Nå er det paralellsesjoner i våre tre avdelinger:

Lars Vernblom, Amadeus Scandinavia
Total kontroll og en verden av muligheter

Ina Christine Wille fra Fursetgruppen om:
Hvordan kan en restaurantaktør være med å sikre suksess for dine ansatte og din bedrift?

Cecilie Staude, høyskolelektor ved Institutt for Markedsføring ved Handelshøyskolen BI om det alltid aktuelle:
Næringslivet i sosiale medier – å dele og delta på nett

Tilbake etter en meget god lunsj, samtaler og mingling mellom studenter og profesjonelle!

Paul Dear, Director of Client Consultancy, HRG
Future demands of the frequent traveler

«China and India are already here, what can WE do to cooperate with them in the future?»

Karen Plumb, Commercial Director i TripAdvisor
TripAdvisor: A Change from Private to Corporate Functionality


Kort pause med litt mingling mellom gode kjente og kollegaer, samt nye bekjentskap

(Og ingen er for ung til og være med!)

Så var pausen over og det var dags for:

Chris Crang, fra American Express
American Express; 160 years of trust & security – from the Gold Rush to the Smartphone

Paneldebatt med:

  • Martin Jørgensen, administrerende direktør, Net Trans og styreleder HSMAI Chapter Norway, leder/moderator av panelet
  • Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør, Scandic Hotels
  • Siri Børsum, Industry Leader, Google Norge
  • Hilde Solheim, reiselivsdirektør, Hovedorganisajsonen Virke
  • Lars Vernblom, Commercial Director, Amadeus Scandinavia
  • Cecilie Staude, høyskolelektor ved Institutt for Markedsføring ved Handelshøyskolen BI
  • Morten Thorvaldsen, administrerende direktør, Thon Hotels
  • Rune Feltman, administrerende direktør, VIA Travel Norge

Under paneldebatten kom blant annet dette frem:
Kompetanseutvikling av medarbeiderne blir viktigere og viktigere (Feltmann, Via Travel).
Erkjenn at kundene dine, brukerne dine, er de beste til og fortelle deg hva du bør gjøre (Staude, BI).
Bedriftene må tilrettelegge for en kultur for deling av kunnskap og kompetanseheving (Staude, BI).
Bedrifter med innovasjonskultur og effektiv segmentering er morgendagens vinnere
(Solheim, VIRKE).
G+ har 40mill brukere, men norske reiselivsbedrifter har ikke tatt sin plass, dere må møte kundene der de er! (Børsum, Google)
Scandics hotelldirektører skal Google sin bedrift hver dag og se hva som skrives (Steen-Mevold, Scandic).
Klarer man ikke overvåke, klarer man ikke finne den negative varepraten og unngå at den sprer seg på nettet (Staude, BI).
Henvendelser på #SoMe er viktigere enn telefonbasert kundesenter (Solheim, VIRKE).

Start Branding As a Student!

Today, the topic is how to brand yourself as a student. Something been giving quite a lot of thought both before, and even more so, after I read a blog from a Norwegian called Thomas Moen.

First of all, a bit of creds and commercial;
Thomas might be one of the few people here in Norway with the competence to call himself a Social Media-guru, even though I can´t stand that label. Social media is in constant change, and therefore I do not believe that a select few has all the answers.

I´ve been following Moen´s blog and twitter account ever since he appeared at the Career-fair at my College and gave a great speech on how he has started out from his tiny room as a teenager, creating the iPublish tool, and now, working for Creo, one of the leading PR-agencies in Norway.

Some weeks ago, he wrote on his blog, (only available in Norwegian) about how students should build their own brand in order to get the job of their dreams. Something I totally agree on, and try to live by.
Even before I read this entry.

– One of the things I have learned after a year at the Oslo School of Management, is that you can´t expect every opportunity to fall into your lap, and to get ahead on your way up the «corporate ladder» your face must be known.

For me, I was certain, already before I started, that I wanted to get involved in what might be known as «extra credit assignments». The thing is, you don´t get any extra points on your diploma, but the recommendations you might acquire are worth a lot more!

I´ve been involved in creating the career fair at school, I am a volunteer board member at the Oslo Marketing Association and I´ve been trying to show my face at tourism and travel-expo´s, as much as possible. And finally, through my work at HSMAI Europe, I have understood the effect of branding and networking.

First I would like to share Thomas´ 8 tips to successful branding:

1. Buy your own online-domain (ie. thomasmoen.com)

2. Create your own personal blog

3. Create a twitter account and use your name consistently. (ie. @hansstenseng)

4. Follow those who interest you, and tweet something that inspire and involve.

5. Use the same picture of yourself on all professional sites, and make sure your face is easy to see.

6. Use Twitter every day. Retweet and ask questions to those you follow and to those you might want to get in contact with. And make sure you look out for anyone mentioning your name, work or topic of interest.

7. Don´t focus on the amount of people following your blog for at least 6 months. Just share articles and other relevant information to the industry you wish to get into.

8. Don´t be to serious. Let your personality show. Nobody will ever hire a robot, show yourself as a human being.

(Source: Thomas Moen)

My comments to this:

1. I am using WordPress, and one of the choices I have, is that I can get my domain through them, so in time, www.hansstenseng.com might launch.

2. Creating a blog? Yes, yes and YES! Not for everybody else, but for you.. It really helps to write stuff down. And as you might see if you check out some of my other posts, I try to balance how personal it gets. You will not see a «what I am wearing today»-post from me. But I am not afraid of posting other thoughts that might pop into my head, or if a day was so great, twitter just is not enough!

3. Twitter is FUN! Share articles, post random quotes from your professors and get in touch with some of the industry pro´s who use twitter as a networking-tool.

4. Follow as few as possible, and use lists. If you follow too many, your feed will just be a total mess… Not good!

5. TRY to use the same picture, I have 2 different that I try to use on a «professional» basis, unfortunately my face is not very easy to see in any of them, but I hope

6. I´m not the best at this, but I try.. So yeah, at least sign in to twitter each day. Just to see what is going on.

7. Please don´t focus on the amount of people following your blog or Twitter-account. Like Thomas said, try to focus on creating good articles.

8. Again, be human, and for crying out loud: HAVE FUN!

Now, I would like to add a few other tips:
1. Use Linkedin, create your own resumé there and network without having to worry about those pictures from last Saturday´s binge getting in the way of people thinking you can act like a professional.

2. Add your resumé at your own site/blog.

3. Created a blog, and would like readers? Use Twitter, Facebook and Linkedin to spread it. You never know, someone might find it interesting.

4. Remember the real world!
– This might be the most important tip you will ever get from me:
Go outside! Social media is great, but remember the old school: Opportunities for networking. Join associations, for tourism, travel, hotel & restaurant-students I would of course recommend HSMAI
All you others? Talk to your professors, see if they have any recommendations!

5. Create business cards.
– Some might say the business card is dead. I beg to differ! After attending several events throughout Europe the last year, I must say. The business card lives on! STRONG! And it´s always a bit embarrassing not to have one you can give in return when offered from the person in front of you.

6. Have fun! I have said it numerous times now.. But remember, show your personality, be yourself and have fun! Networking IS FUN! Both on and offline.

Hope you enjoyed this (long) read.

All the best

HS.

Reisebrev fra en forretningsreisende – Dag 6 & 7

Hey!

Selv om dag 7 ikke er helt ferdig har jeg bestemt meg for at om det skjer noe utrolig spennende skjer, så får det heller komme i tillegg…

Lørdag ble brukt i Zürich på sight-seeing, 100% turist 😀
Uten kart, kompass eller noen plan valgte jeg retning og gikk :)

Det ble en veldig fin tur som tok meg gjennom noen av byens eldre områder, de nye shoppinggatene og langs vannet.

Jeg lar bildene tale for seg selv:

Zürich er så absolutt en flott by som jeg gjerne kommer tilbake til.

Dagen idag har jeg ikke gjort stort annet enn og lese en bok mens jeg prøvde å få litt sol på meg =)

Nå er det snart dags for en liten oppdagelsesferd til sentrum av denne forstaden jeg bor i Uster.

Wish me luck!

Reisebrev fra en forretningsreisende – Dag 5

Hello folks!

Da var dag 5 over, ihvertfall jobbmessig.

Det har vært en fantastisk bra dag, med et utrolig hyggelig møte på Belvoirpark i Zürich med påfølgende omvisning i den gamle, vakre skolen.

Deretter snudde jeg leiebilen sørover og dro til DTC University i Vitznau, en helt fantastisk landsby med en utrolig klar innsjø og høye fjell på alle kanter.


Utsikt fra Vitznau

 

På DCT fikk jeg møte mange av studentene samt en del fakultetsmedlemmer, de fulgte interessert med da jeg snakket om HSMAI Student og hvorfor de burde bli med. Det var utrolig hyggelig og møte dem alle sammen, og det var en veldig fin velkomst til denne skolen.

Og gliset sitter selvsagt alltid løst når man snakker om HSMAI Student

 

– Så var det lunsj, før en av våre medlemmer fra skolen, Susanne, viste meg litt rundt i byen og vi diskuterte hvordan vi videre kunne promotere HSMAI Student. Jeg er veldig glad for å ha engasjerte mennesker som henne på laget!

 

Til slutt, et lite bilde av meg og de to aller første medlemmene i HSMAI Student fra DCT i Vitznau:


Anna K. Meg og Susanne F.
Med den fantastiske utsikten fra skolebygget i bakgrunnen!
Håper dere har hatt en fantasisk dag folkens!
Nå gleder jeg meg til to fridager her i Sveits og ser frem til fortsettelsen på mandag, jeg kommer hjem på tirsdag!

Reisebrev fra en forretningsreisende – Dag 3 & 4

Hei igjen folkens.

Nå sitter jeg på hotellrommet mitt i Ulster, ca 20 min med tog utenfor Zürich i Sveits.

Dette skal være basen min de nærmeste dagene mens jeg besøker skoler og diverse, samt får et par dager i helgen til å utforske Zürich på egen hånd.

Dag 3 av min reiseblogg får ikke eget innlegg, for det var en ren reise og ventedag, med fly london-oslo-oslo-zürich, ikke veldig mye å skrive om, bortsett fra great service from Swiss International Airlines! =)
Det var en ren glede å fly med dem, mat, drikke og god benplass, selv bak på economy!

Dag 4 har jeg hatt gleden av å være deltaker på Swiss Distribution Day, en konferanse med fokus på hotellers måte å beherske den «nye» e-verdenen. Altså, hvordan bruke sosiale medier, apps, bookingtjenester osv på en måte som gagner dem.

Dette er noe som for enkelte virker temmelig elementært, men for andre er rakettforskning!

Samtidig som dette representerte jeg jobben, HSMAI og fikk drevet litt nettverksbygging.

Jeg har hatt en bra dag, med mange spennende mennesker og fått praktisert språkøret litt, da alle foredrag var på tysk eller sveitser-tysk.. Ikke lett! Jeg har aldri hatt tysk på skolen, men forstår en del, så det gikk overraskende bra!

Nå er det på tide å legge hodet på puten snart, jeg skal tidlig opp for å hente leiebil i Zürich og så reise til to forskjellige skoler for å prate om alt det kule man kan gjøre som studentmedlem i HSMAI

Det kommer sikkert en del bilder og litt mer opplegg imorgen når jeg er tilbake fra Belvoirpark og DCT i Vitznau.

 

Til da – En riktig god natt