Skalerbarhet i bedriftscases – #stv2100

– Intro til cases –

Vi har i studiet Strategi for Vekst 2100 fått tilgang til informasjon og presentasjoner av 5 forskjellige bedrifter.
De fem bedriftene er:
Penetrace
ProTempra
Induct
Phonofile
Cerum Bolig

Med unntak er ProTempra er dette såkalte Software as a Service (SaaS)-bedrifter. Det betyr at i stedet for å installere programvare og maskinvare i det lokale nettverket kan man koble seg mot ulike tjenester som ligger på eksterne servere andre steder.

Hva er de viktigste elementene en bør tenke på ?
1. Kostnadsreduksjoner: Betale for det du bruker og ikke et fremtidig mulig behov.
2. Ingen investeringskostnader: Ingen initiell kostnad. Betale hva du bruker underveis.
3. Leveransetid: Ingen ventetid. Kun en registrering og deretter enkelt ta i bruk ønsket tjeneste.
4. Skalerbart:  Skaleres enkelt og SaaS har «ingen» flaskehalser.
5. Grønn IT: Utnytt datakraften i store datasenter. Spar energi og plass på unødvendige maskinvare.

Felles for alle bedriftene er at dette er vekstbedrifter med høyt potensiale for internasjonalisering & videreutvikling, vekst er noe som anses som en forutsetning for bedriftenes videre drift.

– Presentasjon –

Jeg skal presentere 2 av disse bedriftene kort, før vi kommer tilbake til den eksisterende, eller potensielle skalerbarheten for disse bedrifter, samt at enkelte spørsmål skal utformes før samtlige bedrifter kommer tilbake for en ny presentasjon.

– Penetrace

Denne bedriften tilbyr SaaS  ved å hente inn sammenliknbare data om virksomheter til bruk i Planlegging – dvs et system i (ERP) Enterprise Ressource Planning, hovedsaklig i for/etterkant av markedskampanjer.

Slike data har lenge vært samlet inn og systematisert av de store annonsørene, med Penetrace ble dataene for alle annonsører innhentet etter samme standard, lagret et sted og tilgjengeliggjort for sammenlikning for alle. Alle som tegnet seg for bruk av Penetrace, tegnet seg samtidig for at deres data skulle kunne ses av andre. Denne muligheten for å se referansetall øker verdien av egne data dramatisk – nå kan man plutselig svare på om dette var en bra kampanje eller ikke.

Penetrace setter disse data inn i ett dashboard, noe som gjør at brukeren med enkelhet ser hvordan kampanjen scoret i forhold til egne forventninger, konkurrenters kampanjer, eller data samlet inn fra helt andre bransjer i samme region.
Et slikt system gjør arbeidet til markedsavdelingen mye lettere, det er konkurransedyktig på pris og brukervennligheten er høy i siste utgave.

– ProTempra

Dette firmaet driver med det man på fint kaller rehabilitering av gravsteder. Eller som vi fikk høre under presentasjonen «avansert gravskjending». Et ukjent problem for mange er at gravsteder har en stor utfordring. Saken er at mennesker som begraves på kirkegårder over hele verden forventes å råtne bort. Dette skjer imidlertid i ca 40% av alle tilfeller ikke. Det betyr at, dersom man graver opp en grav etter 20 eller flere år og forventer at det bare er beinrester igjen og at man derfor greit kan bruke graven til å grave ned andre, så finner man et ikke nedbrutt lik.

Dette kan være at det grunnet uttørking har skjedd en form for mumifisering, men en mye vanligere forklaring er Adipocere. Adipocere kalles ofte for vokslik, da det har dannet seg en vokslignende substans av syremettet fett. Dette laget hindrer den naturlige nedbrytningen og likene som graves opp er skremmende syn, da de nesten ikke har endret seg siden de ble begravd.

Ideen med Protempra er innsprøyting av lesket kalk, vann og luft. Denne blandingen fører til varmeutvikling og nedsmelting av biologisk materie. Denne prosessen er patentert av ProTempra og er en løsning som til tross for sterkt preg av tabu, faktisk er helt genialt.

I realiteten har man bare tre løsninger ved rehabilitering av graver utenom det å bare kaste likene på fyllinga (som visstnok skjer i Syd-Europa).

1. Bygge nye kirkegårder – Kostnad 27.000,- pr. grav+ driftskostnader fremover
2. Heve terreng med 80cm og legge ny over gamle – Kostnad 12-15000,- pr. grav
3. ProTempra Kalking – Kostnad 4-5000,- pr. grav – Tidsbruk = ca 2 graver i timen
Dermed er det ganske klart at kostnad og tidsmessig er dette en ypperlig løsning, men fortsatt utrolig tabubelagt. Det er ikke greit å smelte ned bestemor. Noe som kan være forståelig, slektsbånd osv, men dette er en fantastisk mulighet til å kvitte seg med et problem på en kostnads- og tidseffektiv måte, samtidig som vi i en verden med økende plassmangel slipper å vurdere nye kirkegårder som et alternativ. For ikke å snakke om ved naturkatastrofer/krig e.l. massegraver har i årtier blitt kalket for å hindre spredning av sykdommer, men dette hindrer også nedbrytningen. Med denne løsningen kan dette endres.

– (Potensiell) Skalerbarhet –

Skalerbarhet er hver nye enhet av løsningen koster dramatisk mindre å produsere og markedsføre enn den først utviklede enheten, samtidig som salgsprisen kan opprettholdes. – Yngve Dahle

– Penetrace

For Penetrace er skalerbarheten enorm, som nevnt i introduksjonen har SaaS «ingen» flaskehalser. Så fort programmet er ferdig og på nett koster det ikke Penetrace noe mer å gi det til 1000 enn 10 kunder. Det som koster for dem som selskap er selgere og videre utvikling av programvaren. Fremdeles tjener ikke Penetrace penger og uten statlige tilskudd ville de ikke overlevd, problemet er at for vekst behøver firmaet flere selgere, men dette koster penger, mye penger. Spørsmålet er da om vinninga går opp i spinninga, og i så fall, hvor lenge før de tjener inn denne investeringen. En annen «løsning» er om de får inkorporert en ny funksjon som skaper en ekstra verdi for kunden. Denne kan rulles ut etter Freemium-modellen (nevnt i dette innlegget) og deretter bli en ny betalt funksjon, så om kunden finner verdi i ekstratjenesten må de betale for denne.

Begge løsninger innebærer en kostnad, men er foreløpig eneste utvei, spesielt om eierne ønsker å internasjonalisere tjenesten, da må selgere med innsikt i de lokale marked innhentes og opplæres, dette blir gjerne en enda høyere kostnad enn å hyre selgere til det Norske marked.

– ProTempra

ProTempra har flere flaskehalser enn Penetrace, da dette er en teknikk som behøver en unik maskin, men også kompetansen. Innkjøp av utstyr og investeringen i personell er en stor engangskostnad, men i etterkant er det relativt billig. Spørsmålet man kan stille seg er hvor mange trengs?

Slik jeg ser det er den beste løsningen for bedriften internasjonalisering og samarbeid med humanitære organisasjoner (HO). Begge deler er på tegnebrettet og et pan-europeisk samarbeid med Tyskland som første brohode er på vei. Samtalene med HO er også på vei, men der er ikke løsningene i havn.

Det jeg ser for meg er at ProTempra kunne bestilt maskinene, og stått for opplæring av personellet til diverse HO. Deretter kunne utstyret leases eller leies av ProTempra, som igjen står for vedlikehold.

Dermed får bedriften flere langsiktige inntekter, først og fremst en større utgift ved anskaffelsen av maskinene, men deretter inntekter under utdanning av personell, leasing av utstyret og for vedlikehold eller reparasjoner i fremtiden.

– Spørsmål –

Penetrace
– Ser dere på ansettelsen av provisjonsbaserte selgere som en mulighet?
– Er det mulighet for å inkorporere Googles «Insights for Search» som en form for ekstratjeneste?
ProTempra
– Hva er utgiften ved innkjøp av maskiner og utstyr samt opplæring av nytt personell?
– Har dere sett for dere en leasingplan for HO?
Induct
– Hva ser dere som Inducts største utfordring?
Phonofile
– Phonofile har ikke holdt presentasjon, så jeg avventer.
Cerum Bolig
–  Ville det vært aktuelt å utvikle plattformen til å omhandle andre bransjer?
– Har dere konkurrenter i andre land? Skandinavia?


– Avslutningsvis –

Jeg ser frem til å høre Phonofile, samt å få enda mer innsikt i de forskjellige bedriftene i ukene som kommer.
Da blir det nok en oppdatering av dette samt andre, nye innlegg.

HS.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>